بابابو

سبک بازی: تمرکزی - تعادلی

تعداد بازیکن: ۱-۶ نفر

مناسب برای: ۳+ سال

زمان بازی: ۵ دقیقه

یک بازی دوست‌داشتنی و جذاب تعادلی! به نوه‌های بابابو کمک کنید تا همگی جای خوب و مطمئنی روی صندلی پیدا کنند. نوه های تپل بابابو را روی صندلی پدربزگ بنشانید و دقت کنید که نوه ها، پدربزرگ را کله پا نکنند!

محتویات جعبه بازی

یک پایه چوبی

۱۰ مهره کوچک

۱۰ مهره بزرگ

یک کیسه پارچه ای

بازیکنان به نوبت باید هرکدام، یکی از نوه‌های بانمک بابابو را روی صندلی قرار دهند تا بابابو برایشان کتاب بخواند. بازیکنی که باعث کله‌پا شدن بابابو و نوه‌هایش بشود بازنده‌ی بازی است.

این بازی را ۱ تا ۶ بازیکن می‌توانند انجام دهند. تقویت تصمیم‌گیری کوتاه مدت بازیکنان و چالش توانایی حفظ تعادل و مهارت تمرکز، از ویژگی های این بازی است.