چیستین

یکی از بازی های مجموعه هوپا، که به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت، بازی "چیستین" است که بر اساس بازی بسیار مطرح و پرطرفدار Concept طراحی شده است. در این بازی بازیکنان در یک رقابت تیمی، باید تلاش کنند تا موضوعات را به هم تیمی هایشان با استفاده از سمبل ها و آیکون ها منتقل کنند. می توان این بازی را نوعی پانتومیم (که در جمع های دوستانه و خانوادگی زیاد بازی می شود) تصور کرد که به جای بازیگری، باید با اشاره به تصاویر درست، معنا را به هم تیمی ها رساند. مثلا به نظر شما چطور می توان با سمبل ها کلمه "زیر شلواری" را منتقل کرد؟