مجموعه هوپا بازی همواره در صدد افزایش و بهبود نیروی کار خود در زمینه‌های مربوط به بازی می‌باشد. از این رو از شما عزیزان دعوت می‌کنیم رزومه کاری خود را در فرم زیر وارد نمایید تا در زمان مناسب و در راستای جذب و افزایش نیروی انسانی با شما تماس بگیریم.
قابل ذکر است دقت در پر کردن فرم و به کارگیری ذوق و اعمال سلیقه در ارسال رزومه‌ی کاری، می‌تواند تاثیر فراوانی در ایجاد یک همکاری داشته باشد.